XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
  Uchwała Nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:54:23.
 
  Uchwała Nr XLIX/286/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:56:29.
 
  Uchwała Nr XLIX/287/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Pęczniew na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:59:36.
 
  Uchwała Nr XLIX/288/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 12:00:29.
 
  Uchwała Nr XLIX/289/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:21:49.
 
  Uchwała Nr XLIX/290/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014-2017.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:25:38.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:25:38
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak