GMINA PĘCZNIEW - GMINA WIEJSKA Województwo łódzkie - Powiat poddębicki
Gmina Pęczniew położona jest w północno - zachodniej części województwa łódzkiego, w obrębie Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Kolskiej, nad zbiornikiem retencyjnym,,Jeziorsk,,. Jej strukturę terytorialną tworzy 30 miejscowości połączonych w 20 sołectw. Graniczy z gminą Zadzim na wschodzie, z miastem i gminą Poddębice na północy, natomiast na zachodzie i południu z miastem i gminą Warta, a na północnym zachodzie z gminą Dobra. Gmina liczy 3 871 mieszkańców (stan na 09.07.2003 r.). Powierzchnia gminy wynosi 128 km2, w ha 12 838,0 a jej ukształtowanie stanowi przykład rzeźby falistej. Wzdłuż wschodniej granicy gminy i w rejonie miejscowości Księże Młyny koncentrują się duże zespoły leśne. Ich ogólna powierzchnia wynosi 1 746 ha. Zachodnią granicę stanowi zbiornik retencyjny ,,Jeziorsko,, - jeden z największych zbiorników w Polsce. Oddano go do eksploatacji w 1986 roku. Jego zasadniczym zadaniem jest gromadzenie wody dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego kilku województw położonych w dolnym biegu rzeki Warty oraz dla pokrycia potrzeb wodnych przemysłu, energetyki, gospodarki komunalnej, rolnictwa, produkcji rybackiej, rekreacji, sportu i turystyki. Na terenie gminy działalność produkcyjno - handlową prowadzi 50 zakładów prywatnych. Głównie są to zakłady remontowo - budowlane, stolarskie, spożywcze i produkcyjno - handlowe. W gminie Pęczniew funkcjonują instytucje:
· Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska,, w Pęczniewie
· Bank Spółdzielczy Poddębice o/Pęczniew
· Urząd Pocztowy
· Gospodarstwo rybackie.
W gminie aktywnie działają:
· Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
· Ludowy Klub Sportowy ,,Sazan,, w Pęczniewie
· Zespoły Śpiewacze ,,Lubolank,, ; ,, Sobótki,, i ,,Jarzębina,,. Na terenie gminy Pęczniew istnieją wyjątkowo korzystne warunki turystyczne i rekreacyjne głównie dzięki zbiornikowi Jeziorsko, a także stawom rybnym i lasom. Wypoczywający mogą korzystać z cempingów i pola namiotowego, wypożyczalni sprzętu i strzeżonego kąpieliska i rozwijającej się bazy noclegowej (ośrodki wczasowe i gospodarstwa agroturystyczne). 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:19:24.

Zobacz:
 HISTORIA .  PRZYRODA . 
Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:19:24
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak