Referendum ogólnokrajowe

 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:39:56.
 
 Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:47:00.
 
 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-14 13:16:01.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lipca 2015 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum utworzonych na obszarze gminy Pęczniew, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:44:22.
 
 Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-06 12:27:19.
 
 Informacja dotycząca losowania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-08 11:45:38.
 
 Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 12:48:34.
 
 Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum nr 1 w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:11:11.
 
 Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum nr 2 w Luboli.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:12:03.
 
 Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum nr 3 w Księżej Wólce.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:13:35.
 
 Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum nr 4 w Drużbinie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:16:36.
 
 Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum nr 5 w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:17:47.
 
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew dotycząca udostępniania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-24 08:18:16.
 
 Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-24 08:19:55.
Data wprowadzenia: 2015-08-24 08:19:55
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak