LVII sesja Rady Gminy Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-12-13 11:15:12.

Zobacz:
   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
   Komisja do spraw społecznych i budżetu
   Komisja skarg, wniosków i petycji
   Komisja Rewizyjna
Data wprowadzenia: 2023-12-13 11:15:12
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak