Budżet

 
 Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na rok 2011.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 10:40:11.
 
 Uchwała nr V/303/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-12-14 13:45:02 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/305/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2011 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-12-14 13:47:26 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 10:48:01 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/56/2012 z dnia 1 marca 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew .

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:37:07 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/7/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie nudżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-28 16:50:28 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/8/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-28 16:53:47 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/9/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-28 16:56:23 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-26 08:33:23 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała Nr V/70/2013 z dnia 1 marca 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 13:01:18 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwałą nr V/306/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-12-20 14:44:44 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/307/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-12-20 14:46:18 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/308/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2014 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-12-20 14:47:35 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała Nr V/45/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 12:51:08 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
  Uchwała nr V/309/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:18:26 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
  Uchwała nr V/310/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:21:00 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
  Uchwała nr V/311/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew 2015 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:24:19 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 4 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:47:31 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr IV/344/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:06:56 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr IV/345/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:09:11 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr IV/34/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:28:55 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:31:00 | Data modyfikacji: 2011-12-14 13:45:31.
 
 Uchwała nr V/146/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:19:59 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała nr V/147/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:21:49 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała nr V/148/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2017 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:22:32 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała nr V/261/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-11 12:15:20 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała nr V/262/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-11 12:16:27 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała nr V/263/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2018 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-11 12:17:52 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
  Uchwała nr V/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:41:09 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr IV/325/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-12-20 12:28:39 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr IV/326/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pęczniew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-12-20 12:29:37 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr IV/327/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-12-20 12:30:17 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie budżetu Gminy Pęczniew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:53:10 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:54:10 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019-2032.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:54:58 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 stycznia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019-2032.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:55:41 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:20:42.
 
 Uchwała Nr IV/34/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 09:21:49 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
 
 Uchwała Nr IV/59/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2018 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 09:24:32 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
 
 Uchwała Nr IV/124/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęczniew o udzielenie basolutorium Wójtowigminy Pęczniew za 2018 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 09:26:06 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
 
 Uchwała Nr IV/199/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pęczniew za I półrocze 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 09:27:27 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
 
 Uchwała Nr IV/270/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-12-24 10:16:11 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
 
 Uchwała Nr IV/271/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-12-24 10:17:04 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
 
 Uchwała nr IV/44/2020 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pęczniew oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:09:03 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
 
 Uchwała Nr IV/62/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pęczniew za 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-24 08:36:41 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:22:45.
Data wprowadzenia: 2020-04-24 08:36:41
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak