Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Drużbin.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:45:59.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:48:50.
 Informacja o wynikach rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:51:29.
 Informacja o wynikach rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:52:54.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:55:13.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:56:45.
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości położonych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-22 14:37:36.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40-Lecia PRL.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-06-14 08:26:01 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:26:40.
 Informacja o wyniku przetargu dotyczącegosprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, położonymi w Pęczniewie przy ulicy Os. 40-Lcia PRL.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 08:42:38.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-08-25 12:38:55.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości gruntowej , z możliwością wykorzystania na cele usługowe ,położonej we wsi Pęczniew przy ulicy Os. 40 – Lecia PRL oznaczonej numerem działki 999 .

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-08-25 12:41:36.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:14:32.
 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Głównej 16.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:16:10.
 Informacja o wynikach przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, położonymi w Pęczniewie przy ulicy Os. 40-Lecia PRL.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:39:35.
 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pęczniewie przy ul. Os. 40-Lecia PRL.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:40:39.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:27:01.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:47:02.
 Informacja o wyniku przetargu dotycząca nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Siedlątków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:36:58.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości zabudowanej położonej we wsi Księża Wólka stanowiacej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:23:59.
 Informacja o wynikach przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Księża Wólka gm. Pęczniew oznaczonej numerem działki 428/3.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-18 08:19:02.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew we wsi Pęczniew stanowiacych własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 12:20:57.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:33:22.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:36:24.
 Wykaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:23:18.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:24:54.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:26:02.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych dosprzedaży w drodze przetargowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:10:53.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:12:38.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę do lat 100 nieruchomości gruntowej położonej we wsi Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:13:23.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:14:30.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:42:54.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:44:08.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:45:36.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:54:14.
 Ogłoszenie Wójta Gminy w Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:45:22.
 Ogłoszenie Wójta Gminy w Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wspólnej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:47:02.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:48:25.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w użyczenie Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:53:40.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:54:48.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wpólnej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:51:08.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:52:49.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:53:46.
 Informacja o wyniku przetargu w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:21:49.
 Informacja o wyniku przetargu w sprawie zbycia budynku wielomieszkaniowego nr 1 w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:23:09.
 Informacja o wyniku przetargu w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej we wsi Drużbin.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:24:24.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:25:44.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie rokowania na sprzedaż nieruchomości zanudowanej położonej w miejscowości Drużbin.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:26:55.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Pęczniew we wsi Brodnia,stanowiącej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 12:28:10.
 Obwieszcznie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 15:07:31.
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem byłej szkoły, położonej we wsi Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:29:01.
 Informacja w ynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:30:22.
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej we wsi Drużbin.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:32:01.
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Popów, gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:27:53.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 09:05:24.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniewie w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 09:08:05.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 09:10:07.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, połozonej w miejscowości Brodnia, gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:55:33.
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Popów, gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:14:31.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem działkach stanowiacych drogi wewnętrzne, położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 11:48:15.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-19 15:01:25.
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchmości zabudowanej, położonej we wsi Popów, gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:12:47.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 15:08:35.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-30 14:59:25.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew,wewsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:01:07.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Siedlątków, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-07-15 15:26:17.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w gminie Pęczniew, w miejscowości Pęczniew, stanowiącej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-07-31 14:44:03.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Drużbin, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-03 08:50:20.
 WÓJT GMINY PĘCZNIEW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Siedlątków w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-03 12:19:03.
 Informacja o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Siedlątków w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Autor: Małgorzata Butwid-Maj | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:38:20.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Pęczniew stanowiącej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 11:50:28.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 15:20:23.
 Informacja o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola położonej we wsi Drużbin.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:36:00.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Pęczniew stanowiącej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-11 08:36:14.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-30 15:08:29.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 14:24:41.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 14:26:16.
 Wykaz nieruchomości Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 14:29:16.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:29:11.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w nudynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wspólnej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-26 08:46:27.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniewie w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-26 08:48:40.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:44:43.
 Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew organizowanego w dniu 9 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-08 08:44:58.
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-16 08:32:08.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-28 14:58:29.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wspólnej 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-28 15:00:36.
 Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew organizowanego w dniu 3 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:49:40 | Data modyfikacji: 2021-02-02 11:51:48.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:46:23.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:30:38.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew,we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:33:04.
 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola we wsi Drużbin.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 08:19:51 | Data modyfikacji: 2021-07-06 08:21:17.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Pęczniew przy ulicy Spacerowej 50 , w gminie Pęczniew, stanowiącej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-09-29 10:39:15.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-12-15 08:10:05.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-12-15 08:11:39.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Siedlątków, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-12-15 08:14:51.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-12-15 08:18:10.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-10 09:26:51.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-10 09:28:23 | Data modyfikacji: 2022-02-10 09:29:02.
 Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego, który odbył się w dniu 25.03.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-04 16:03:02.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 14:04:20.
 Brodnia_wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 09:25:45.
 Drużbin_wykaz nieruchomości do oddania dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 09:26:28.
 Pęczniew_wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 09:27:06.
 Rudniki_wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 09:27:42.
 Siedlątków_wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 09:28:18.
 Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego z dnia 24.06.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-07-05 09:02:01.
 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-08-09 11:44:17.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-08-23 14:05:58.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew. Ogłoszenie – Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Brodni, gminie Pęczniew, stanowiącej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-08-23 14:07:50 | Data modyfikacji: 2022-08-23 14:11:43.
 Informacja o wyniku I rokowań na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych buynkami użytkowymi położonych w Pęczniewie gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-09-29 14:29:04.
 Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego z dnia 28.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej położonej w Brodni.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-10-07 12:51:05.
 Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego z dnia 28.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rudnikach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-10-07 12:52:11.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki w gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-01-16 09:39:09.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-01-16 09:39:52.
 Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego położonych w miejscowości Rudniki gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:13:26.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 08:08:08.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-14 11:52:17.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w Gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-21 08:36:14.
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym we wsi Lubola, nr 82, przenaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 13:20:51.
 Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 25.09.2023 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-03 12:47:46.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-11 08:42:16.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-11 08:49:54.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-11 08:54:08.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-11 08:55:13.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-11 08:57:01.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-11 11:19:18.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:06:01.
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym we wsi Lubola, gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-11-15 15:34:37.
 Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 13.11.2023 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:26:01.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych we wsi Siedlątków oraz Borki Drużbińskie, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-12-15 12:42:25.
 Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 18.12.2023 r. na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym we wsi Lubola, gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:03:42.
Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:03:42
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak