Zobacz:
   Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.
   Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg.
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie, Gmina Pęczniew.
   Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
   Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji.
   Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki.
   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie.
   Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew – etap I.
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych
   Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew.
   Przebudowa drogi w miejscowości Siedlątków – odcinek I.
   Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Pęczniewie w niezbędne do realizacji programów nauczania pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości ...
   Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: