Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 16:44:34.
 Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 16:45:36.
 Załącznik nr 1 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 16:47:13.
 Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 16:48:29.
 Załącznik nr 3 do SWZ-Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 16:49:33.
 Załącznik nr 4 do SWZ-Identyfikator postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 16:51:39.
 Wyjaśnienia treści SWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-22 17:19:15.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-22 17:20:16.
 Zmiana treści SWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-22 17:21:22.
 Załącznik nr 3 do formularza ofertowego-wykaz urządzeń technicznych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-22 17:23:02.
 Załącznik nr 4 do formularza ofertowego-wykaz wykonanych usług.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-22 17:24:40.
 Informacja o wartości szacunkowej zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:56:58.
 Informacja o złożonych ofertach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-28 15:06:16.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-11-17 10:24:26.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-11-23 16:52:16.
 Ogłoszenie o wykonaniu umowy Nr ZP.271.1.2021.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-02-07 15:27:33.
Data wprowadzenia: 2023-02-07 15:27:33
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak