Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-28 12:19:46.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2015rok , Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła , Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-29 11:19:07 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:54:37.
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2016 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:32:02.
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2017 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:32:39.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 09:35:05.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:05:04.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-30 10:00:28.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-02 19:21:23 | Data modyfikacji: 2022-05-02 19:21:57.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-08 14:20:06.
 Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu i ponownego użycia iodpadów komunalnych za 2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-08 14:21:40.
Data wprowadzenia: 2023-08-08 14:21:40
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak