Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew

 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-28 12:19:46.
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2015rok , Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła , Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-29 11:19:07 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:54:37.
 
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2016 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:32:02 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:54:37.
 
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2017 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:32:39 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:54:37.
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 09:35:05 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:54:37.
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:05:04 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:54:37.
Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:05:04
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak