Strona Urzędu Gminy Pęczniew: www.peczniew.pl
 Prawo
Prawo
 
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl

Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl


INFORMACJA

Wójt Gminy Pęczniew informuje:

1. Zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polski, dokumentów dotyczących działalności WójtaGminy udostępnione są do wglądu zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew – pokój nr 4 Sekretariat Urzędu Gminy – stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych.

2. Zbiory aktów prawa miejscowego, dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez Radę Gminy i jej komisjeudostępnione są do wglądu zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew -pokój nr 5 - stanowisko ds. samorządowych i obsługi Rady Gminy.

3.Zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polski i zbiory aktów prawa miejscowego udostępnione są do wglądu zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew stanowisko komputerowe – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu - (I piętro budynku Urzędu Gminy).
 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-18 08:53:48 | Data modyfikacji: 2012-07-18 12:13:33.
Data wprowadzenia: 2012-05-18 08:53:48
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Pęczniew
ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew
Kierownik Jednostki
Marcin Janiak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 678-15-19
Fax: (+48 43) 678-15-19
e-mail: ug_peczniew@wp.pl