``
Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej następuje poprzez:
-wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,
-udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:00:15 | Data modyfikacji: 2011-02-10 10:01:10.
Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:00:15
Data modyfikacji: 2011-02-10 10:01:10
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak