Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-12 12:31:28.
 Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-12 12:34:26 | Data modyfikacji: 2019-08-12 12:40:49.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I i II.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-12 14:43:31.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-27 11:41:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 27 sierpnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-27 17:59:46.
 Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-27 18:04:28.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 września 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:12:04.
 Informacja o udostępnieniu spisu wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:04:27.
 Postanowienie Nr 487/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:27:57.
 Postanowienie Nr 488/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:30:04.
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-30 13:18:16.
Data wprowadzenia: 2019-09-30 13:18:16
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak