Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:47:03.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z nowym wzorem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkachmorskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:40:03.
 Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:31:56.
 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwiec 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:51:29.

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:52:20.
  Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:54:44.
 Obwieszcznie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:29:32.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:38:05.
 Postanowienie nr 193/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:28:39.
 Postanowienie nr 194/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:30:27.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:22:17.
 Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 08:45:22.
 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 08:46:07.
 Postanowienie nr 295/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:39:30 | Data modyfikacji: 2020-06-17 13:41:21.
 Postanowienie nr 296/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:40:37 | Data modyfikacji: 2020-06-17 13:41:48.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:45:08.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 Luboli.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:45:52.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 Księżej Wólce.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:46:49.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:47:30.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:48:17.
 Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-24 16:02:02.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:00:21.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:03:37.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:24:23.
 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:35:11.

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:02:16.
Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:02:16
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak