Wybory Prezydenta RP 2015

 
 Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 18 lutego w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:37:23.
 
 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r, o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-27 14:29:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 8 kwietnia 2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy Pęczniew, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 10:42:53.
 
 Informacja dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 11:42:40.
 
 Informacja-losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-17 19:24:12.
 
 Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 15:17:49.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:56:19.
 
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew dotycząca głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:57:25.
 
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew dotycząca sporządzenia spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-23 13:58:52.
 
 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:00:14.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:24:58.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Luboli.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:25:53.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Księżej Wólce.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:27:19.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Drużbinie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:28:04.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:28:45.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:37:18.
Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:37:18
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak