Zagospod. przestrzenne

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-12-18 10:47:07.
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PĘCZNIEW

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:18:35.
Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:18:35
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak