Zagospod. przestrzenne

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-12-18 10:47:07.
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PĘCZNIEW

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:18:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęczniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 08:05:05.
 
 PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PĘCZNIEW.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:44:58.
Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:44:58
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak