Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:19:44.
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:21:51.
 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Pęczniew na lata 2016-2019 z perspektywą na 2023.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-13 13:51:12.
 Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2015 r., znak: IGŚRI.602.2.2015.ŚWO.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-13 13:54:06 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:54:41.
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pęczniew na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-13 12:25:08.
 Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:26:42.
 Uchwała Nr XVIII/89/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-05 12:42:04.
 Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2017 r., znak: IGŚRI.6020.1.2.2017.ŚWO.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:47:14.
 Postanowienie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-01 09:51:06.
 Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 lutego2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-01 09:52:46.
 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PĘCZNIEW DO ROKU 2026.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-26 13:34:08.
 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PĘCZNIEW DO ROKU 2030.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-26 13:35:55.
 Projekt Aktualizacji PGN Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 13:53:06.
 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 13:53:43.
 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 13:54:39.
Data wprowadzenia: 2023-09-28 13:54:39
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak