Informacja Wójta Gminy Pęczniew w sprawie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-21 07:54:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie opinii dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-28 12:35:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew- dotyczy przedsięwzięcia: „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie Gmina Pęczniew.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-29 12:15:53.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-05 08:36:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie Gmina Pęczniew" .

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-23 08:54:54.
 Informacja o przyjmowaniu ofert na ławników.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-06 14:19:00.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:16:37.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:17:55.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do lat 10

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:18:46.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew oddanych w użytkowanie wieczyste

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:19:38.
 Obwieszcznie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie Gmina Pęczniew”, działki nr ewidencyjne 241 oraz 160, obręb Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-16 12:28:05.
 Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-16 14:48:38.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II -go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-08-01 10:33:42.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-08-01 10:34:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 06.09.2011 r. o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew” na lata 2011 – 2032

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-06 13:50:02.
 Informacja dotycząca Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-06 13:51:39 | Data modyfikacji: 2011-09-06 13:55:09.
 Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Ławnika do Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2012-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-07 09:14:50.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30.09.2011 r. informujące o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu ususwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-30 07:24:21.
``
 Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „ Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-18 08:33:22 | Data modyfikacji: 2012-01-18 08:37:09.
 Informacja o przystąpionu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząc oddziaływać na środowisko.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:44:31.
 Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”, zlokalizowanego we wsi Przywidz i Osowiec gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:47:35.
 Regionalna Strategia Innowacji - LARIS 2030.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-02 11:53:35.
 Informacja - dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „ Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-07 11:25:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycjiającej celu publicznego polegającej na budowie dwóch boisk sportowych - kompleksu sportowego typu "Moje Boisko Orlik 2012".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:36:03.
 Obwieszczenie dotyczące odstępienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”, zlokalizowanego we wsi Przywidz działki numer ewid. 45, 96, 165 i 171 i Osowiec działki numer ewid. 208,319 i 348 gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:15:57.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:16:56.
 Informacja - w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch boisk sportowych – kompleksu sportowego typu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-04-11 09:25:31.
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS.6220.3.2012 z dnia 19.04.2012 określajacej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:02:00.
 Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS.6220.2.2012 z dnia 19.04.2012 określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego – obiekt służący do ujmowania wód podziemnych, wyposażonego w urządzenie umożliwiające pobór wód, o zdolności poboru wody O max.h =29.0 m3/h, realizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 224 we wsi Wola Pomianowa gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:04:11.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch boisk sportowych- kompleksu sportowego typu "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 674 i 683 w miejscowości Pęczniew gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:05:14.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-09 12:23:17.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-09 12:24:14.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku dwurodzinnym w miejscowości Lubola nr 82 gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-09 12:25:08.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew. .

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-09 12:26:15.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-06-26 07:33:35.
 Informacja w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząc oddziaływać na środowisko, polegającego na „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-08-31 09:25:41.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-04 08:26:47.
 Informacja w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci energetycznej średniego napięcia 15 KV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/04 KV w miejscowości Pęczniew gm. Pęczniew na działkach o numerach ewidencyjnych 861, 566, 448/1, 448/2, 443/2, 443/3, 445/2, 445/3, 444, 459, 586, 869.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:08:41.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-10-09 14:47:34.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci energetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kVoraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Pęczniew na działkach nr ewid. 861, 566, 448/1, 448/2 443/2, 443/3, 445/2, 445/3, 444,459, 586, 869 gmina Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-10-09 14:51:42.
 Obwieszczenie o udostępnianiu formacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-10-16 13:09:43 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:11:08.
 Informacja o wyniku przetargu - dotyczy nieruchomości zabudowana budynkiem b. szkoły oznaczona numerem działki 397/1 położone we wsi Brodnia 17 gm. Pęczniew ,uwidoczniona w KW Nr SR2L/00016267/9.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:13:52.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ modernizacji tj. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:27:59.
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:16:39.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:18:26.
 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-13 08:43:21.
 Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-22 12:06:07.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-22 12:07:45.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15.05.2013 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E zlokalizowanej we wsiach Ferdynandów i Jawichna gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:46:59 | Data modyfikacji: 2013-05-16 09:48:22.
 Informacja o wyniku przetargu-dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oznaczonej numerem działki 397/1 położonej we wsi Brodnia 17 gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:57:24.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Popów stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:01:41.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w gm. Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:10:49.
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:13:23.
 Obwieszcznie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS.6220.1.2013 z dnia 24.06.2013 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 15:14:48.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-09 13:38:09.
 Ogłoszenie w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brodnia , gm. Pęczniew, oznaczonej nr dz. 397/1 o pow. 0,3081 ha uwidocznionej w KW Nr. SR2L/00016267/9.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-09 13:39:26.
 Ogłoszenie w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew .

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 09:52:38.
 Informacja o wynikach przetargu- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 120,121/1,121/2,121/3,121/4,121/5,121/6 położonych we wsi Popów gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-08-30 09:46:47.
 Ogłoszenie w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew .

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:08:44.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:17:59.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:18:34.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:19:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 14:56:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:19:40.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-11 09:22:17.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew,

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-19 12:43:50.
 Ogłoszenie w dotyczące otwartej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew ".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-26 13:39:18.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej NN typu YAKXS 4+120 mm2 w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną zasilaną ze stacji transformatorowej 3-1552.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:58:29.
 Informacja Starosty Poddębickiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Brzeg gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-03 13:18:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudnik-gr. Gminy Zadzim-(Rzechta).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-07 12:16:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:06:32.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-16 13:23:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudnik-gr. Gminy Zadzim-(Rzechta)-wyjaśnienia informacji zawartych w KIP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:01:46.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E zlokalizowanej we wsiach Rudniki i Przywidz gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:58:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie linii kablowej nn, o długości 130 m, w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-20 12:50:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew ” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 13:19:04 | Data modyfikacji: 2014-05-27 13:19:51.
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim- ( Rzechta)"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:51:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie toczącego się postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew ” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:31:59.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IGŚRI.6220.1.2014.ŚWO z dnia 25.06.2014r. okreslającej środowiskowe uwarunkowania dla reazlizacji przedsięwięcia p.n. "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim- ( Rzechta)."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:58:01.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:27:26.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi POPÓW gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:29:38.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:31:38.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:46:52.
 Informacja o wyniku I ustnego przetargu niograniczonego

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-27 15:21:22.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:27:49.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-01-27 11:41:54.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-23 09:29:01.
 Informacja o wynikach przetargu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-27 08:10:30.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-30 08:03:45.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN dla potrzeb poprawy warunków napięciowych u istniejących odbiorców w miejscowości Dybów, Gm. Pęczniew, długości ok. 200 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 08:54:11.
 Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn"Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:36:56.
 Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-17 09:37:23.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-18 09:50:04.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-18 09:52:39.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-26 11:25:16.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-26 11:27:32.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-26 11:29:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN dla potrzeb poprawy warunków napięciowych u istniejących odbiorców w miejscowości Dybów, Gm. Pęczniew, długości ok. 200 m."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:41:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej inwestycji polegającej na: "Przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN dla potrzeb poprawy warunków napięciowych u istniejących odbiorców w miejscowości Dybów, gm. Pęczniew, długości ok. 200 m."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:49:29.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-30 13:56:59.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-03 12:14:43.
 Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-07 09:18:22.
 Ogłoszenie dotyczące rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-10 08:26:59.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-17 09:35:20.
 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 12:44:24.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-11-16 13:57:47.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 10:34:35.
 Ogłoszenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:15:01.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudniki , gm. Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:16:44 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:25:06.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie sprzedaży uwidocznionej w KW Nr. SR2L/00035251/3 nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:21:07.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:22:46.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zagospodarowania terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 09:52:51.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-25 11:52:33.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-07 12:54:33.
 Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-07 12:55:15.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15kV i NV 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:08:24.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-10 14:04:19.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4"..

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-10 14:05:26.
 Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i skłądania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2017/2018 oraz wzoru wniosku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:29:52.
 Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2017/2018 oraz wzoru wniosku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:33:08.
 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia służbowej dokumentacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:51:18.
 Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Pęczniewie w 2017 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-10-16 11:34:02.
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w użyczenie Województwu Łódzkiemu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:01:47.
 Zarządzenie nr 5a/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2018/2019 oraz wzoru wniosku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:19:14.
 Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:39:26.
 Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czsu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:27:26.
 Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gmniny Pęcniew z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócnia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-09 11:53:35.
 Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018 roku w Urzędu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:11:08.
 Informacja- ustalenie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:25:24.
 Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-06-25 15:11:11.
 Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej SN, 15kV Jeziorsko-Drużbin".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-27 11:36:03.
 Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji i aktywności ruchowej MotoOZE oraz przylegającej hali trenignowej dla gokartów elektrycznych wraz z instalacjami w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-10 14:48:04.
 Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 27 grudnia 2019 roku w Urzędu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:07:25.
 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2020/2021.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:34:56.
 Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pęczniew na rok szkolny 2020/2021 oraz wzoru wniosku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:03:08.
 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:06:18.
 Ogłoszenie-Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Pęczniew o od 22 kwietnia 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:07:45 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:08:35.
 Ogłoszenie-Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie od 22 kwietnia 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:25:19.
 Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Pęczniewie w roku 2020 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 13:56:11.
 Zarządzenie Nr 96a/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 1 września 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-13 08:44:57.
 Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-13 08:46:21.
 Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:45:15.
 Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-30 15:07:25.
 Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w roku 2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-07 08:42:21.
 Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązującej od 01 stycznia 2021 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:21:46.
 Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązującej od 01 stycznia 2021 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:25:25.
 Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Pęczniew Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-15 11:59:48.
 Ogłoszenie dotyczące dzierżawy grantu- Zatoka Zbiornika "Jeziorsko" pod punkt gastronomiczny.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-18 13:59:04.
 Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i skłądania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2021/2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-29 12:44:07.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-02 13:05:14.
 Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pęczniew pod punkt gastronomiczny organizowanego w niu 23 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-22 12:00:26.
 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pęczniew pod punkt gastronomiczny organizowanego w niu 23 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-03-02 08:16:00.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-03-30 15:33:00.
 Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w roku 2021.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:51:43 | Data modyfikacji: 2021-04-20 10:52:19.
 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej..

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-06 11:48:37.
 Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 maja 2021r. W sprawie zasad organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:10:57 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:13:13.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii energetycznych oświetlenia parku oraz monitoring na działkach w miejscowości Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:38:13.
 Broszura informacyjna "Modernizacja linii 220 kV ADAMOW-PABIANICE".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-11-03 09:56:26.
 Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-11-30 12:59:10.
 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:01:18.
 Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w roku 2021.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-12-01 11:33:06 | Data modyfikacji: 2021-12-07 14:34:27.
 Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Pęczniewie w roku 2022 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-12-13 08:03:16.
 Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia podstępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pęczniew na rok szkolny 2022/2023.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-01 14:48:09.
 Informacja o możliwości zgłaszania gruntów rolnych porośniętych drzewami ( nie figurujących w ewidencji gruntów jako las), w celu ijęcia ich w uproszczonym planie urządzenia lasu, badź inwentaryzacji stanu lasu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:41:13.
 Zawiadomienie ŁWKS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologinczuch metodą AZP poszerzonych o analizę LIDAR na obszarze arkusza AZP 64-45 na obszarze woj. łódzkiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-10 14:44:16.
 Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologinczuch metodą AZP poszerzonych o analizę LIDAR na obszarze arkusza AZP 64-45 na obszarze woj. łódzkiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-20 14:11:41.
 Pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologinczuch metodą AZP poszerzonych o analizę LIDAR na obszarze arkusza AZP 64-45 na obszarze woj. łódzkiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 10:01:56.
 Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną - "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-09-14 08:52:44 | Data modyfikacji: 2022-09-14 09:06:22.
 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków – Sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny!

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-09-14 09:03:31.
 Informacje na temat Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-10-31 15:08:26.
 Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 10:28:06.
 Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-11-15 14:21:45.
 Informacja o wydaniu decyzji znak IGŚRI.6730.87.2022.GGP z dnia 30.06.2023r. wydanej na wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. dotyczącej zamiaru budowy farmy fotowoltaicznej, o mocy do 5 MW, wraz z dojazdem oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki, w miejscowości Wola Pomianowa nr ewid. 81, w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 08:06:09.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-14 11:53:53.
 Zarządzenie Nr 123/2023 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w 2023 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-11-03 13:38:30.
Data wprowadzenia: 2023-11-03 13:38:30
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak