Mienie gminy

 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 10:45:39.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2011 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 10:55:31.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2012 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-04-18 11:09:54.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:30:30.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:31:22.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:35:23.
Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:35:23
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak