peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 10:45:39.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2011 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 10:55:31.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2012 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-04-18 11:09:54.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:30:30.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:31:22.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:35:23.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2016 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:16:16.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2017 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:53:04.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:22:52.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.09.2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-14 11:03:20.
Data wprowadzenia: 2020-02-14 11:03:20
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl