Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,50 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gm. Pęczniew, obręb Drużbin, na działce o numerze ewid. 190.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-28 12:15:01.
 Zawiadomienie o wszczęciu podstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech instalacji fotowoltaicznych Jeziorsko przy zaporze o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr ewid. 67 i 68, obręb Łyszkowice, gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:10:22.
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym znak sprawy: IGŚRI:6220.3.2020. ŚWO.10.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-08 12:02:10.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.1

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:35:46.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.8.2020.2021.ŚWO

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:36:30.

Zobacz:
   Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.
Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:36:30
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak