Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,50 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gm. Pęczniew, obręb Drużbin, na działce o numerze ewid. 190.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-28 12:15:01.
 Zawiadomienie o wszczęciu podstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech instalacji fotowoltaicznych Jeziorsko przy zaporze o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr ewid. 67 i 68, obręb Łyszkowice, gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:10:22.
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym znak sprawy: IGŚRI:6220.3.2020. ŚWO.10.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-08 12:02:10.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.1

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:35:46.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.8.2020.2021.ŚWO

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:36:30.
 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia raportu dla przedsięwzięcia IGŚRI:6220.4.2020.2021.ŚWO.3

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:16:44.
 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia IGŚRI: 6220.4.2020.2021.ŚWO.4

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:17:24.
 Zawiadomienie znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.2 z dnia 01.04.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 09:35:15.
 Zawiadomienie IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.1 z dnia 22.03.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 09:37:34.
 Zawiadomienie IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.3 z dnia 22.04.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 09:38:42.
 Zawiadomienie IGŚRI.6220.7.2020.2021.ŚWO.6.4

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 11:28:36.
 Zawiadomienie IGŚRI.6220.7.2020.2021.ŚWO.6.5

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 11:30:40.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania opinii znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.9 z dnia 02.08.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-08-04 14:22:30.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej znak: IGŚRI.6220.10.2021.ŚWO.10 z dnia 16.12.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-12-17 17:07:34.
 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania nr. IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.14 z dnia 11.04.2022r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa Małej Elektrowni Wodnej Jeziorsko II na rzece Warcie w km 485+920 zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1105, 1130, oraz 121 obręb Łyszkowice (0013) , gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-13 09:50:11.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.19 z dnia 16.05.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-18 13:12:44.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.20 z dnia 26.05.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:34:18.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.23 z dnia 09.06.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-13 10:21:05.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.25 z dnia 20.07.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-07-20 12:34:11.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.26 z dn. 22.09.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-09-23 15:07:27.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.28 z dn. 22.09.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-11-23 09:09:47.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.31 z dn. 22.09.2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-11-28 12:38:52.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.33 z dn. 21.03.2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-03-22 08:02:26.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.36 z dn. 25.07.2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:47:42.
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.38 z dn. 24.11.2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-11-27 14:16:14.

Zobacz:
   Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.
Data wprowadzenia: 2023-11-27 14:16:14
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak