Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,50 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gm. Pęczniew, obręb Drużbin, na działce o numerze ewid. 190.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-28 12:15:01.
 Zawiadomienie o wszczęciu podstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech instalacji fotowoltaicznych Jeziorsko przy zaporze o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr ewid. 67 i 68, obręb Łyszkowice, gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:10:22.
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym znak sprawy: IGŚRI:6220.3.2020. ŚWO.10.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-08 12:02:10.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.1

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:35:46.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.8.2020.2021.ŚWO

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:36:30.
 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia raportu dla przedsięwzięcia IGŚRI:6220.4.2020.2021.ŚWO.3

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:16:44.
 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia IGŚRI: 6220.4.2020.2021.ŚWO.4

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:17:24.
 Zawiadomienie znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.2 z dnia 01.04.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 09:35:15.
 Zawiadomienie IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.1 z dnia 22.03.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 09:37:34.
 Zawiadomienie IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.3 z dnia 22.04.2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 09:38:42.
 Zawiadomienie IGŚRI.6220.7.2020.2021.ŚWO.6.4

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 11:28:36.
 Zawiadomienie IGŚRI.6220.7.2020.2021.ŚWO.6.5

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 11:30:40.

Zobacz:
   Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.
Data wprowadzenia: 2021-05-24 11:30:40
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak