POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-18 08:36:51.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-18 08:37:55.
 Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-18 10:48:46 | Data modyfikacji: 2023-08-22 12:33:20.
 POSTANOWIENIE NR 77/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-22 08:45:42.

Kandydaci na członka obwodowej komisji wyborczej - informacje.


Załącznik do uchwały nr 11/2019 PKW - wzór zgłoszenia

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-22 12:38:39 | Data modyfikacji: 2023-08-22 12:45:51.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-23 13:38:11.
 Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - komitety wyborcze

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-23 13:40:41.
 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - wyborcy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-08-23 13:41:53.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-04 12:07:09.
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-04 12:09:12.
 Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-06 14:02:01.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 7 września 2023 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-08 12:59:49.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 15:02:14.
 POSTANOWIENIE NR 242/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:08:59.
 POSTANOWIENIE NR 243/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:10:32.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 14:33:15.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 Luboli.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 14:33:58.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 Księżej Wólce.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 14:34:35.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 14:35:14.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-09-28 14:35:49.
 BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI W GMINIE PĘCZNIEW DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-10-05 09:16:22.
Data wprowadzenia: 2023-10-05 09:16:22
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak