Statut Gminy

 
 Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 13:35:14 | Data modyfikacji: 2011-02-10 13:59:35.
 
 Uchwała Nr XX/100/2004 Rady Gminy Pęczniew z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 13:57:34 | Data modyfikacji: 2011-02-10 13:59:07.
 
 Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 14:02:53 | Data modyfikacji: 2011-02-10 14:03:51.
Data wprowadzenia: 2011-02-10 14:02:53
Data modyfikacji: 2011-02-10 14:03:51
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak