Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-19 12:20:08.
 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-19 12:21:14.
 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-03 09:08:49.
 Informacja o złożonych ofertach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:31:28.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-23 15:17:51.
Data wprowadzenia: 2022-06-23 15:17:51
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak