Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-12-13 21:54:24.
 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-12-13 21:55:29.
 Wyjaśnienie treści SWZ nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-12-19 21:46:45.
 Skorygowany Przemiar do etapu pn. Remont drogi gminnej nr 111259E Przywidz-Osowiec.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-12-19 21:48:23.
 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-12-29 09:03:27.
  Informacja o złożonych ofertach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-12-29 14:27:30.

Wniosek o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania z ofertą.

 Oświadczenie składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-01-23 11:23:54.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-02-06 11:10:06.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-02-14 13:10:03.
 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-11-27 14:13:34.
Data wprowadzenia: 2023-11-27 14:13:34
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak