Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:28:06.
 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:28:48.
 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 15:15:44.
 Informacja o złożonych ofertach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-01-13 13:01:21.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-01-21 14:12:11.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-04 13:44:12.
 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-07-06 15:28:09.
Data wprowadzenia: 2022-07-06 15:28:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak