Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-03-29 16:24:07.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-03-29 16:24:59.
 Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-03-29 16:26:02.
 Wyjaśnienia treści SWZ nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:56:31.
 Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:57:35.
 Załącznik do wyjaśnień treści SWZ nr 2 - ST siatka załącznik do etapu 6.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:58:58.
 Wyjaśnienia treści SWZ nr 3.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-11 11:08:07.
 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-11 13:48:51.
 Informacja o złożonych ofertach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-14 12:51:18.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-04 14:36:09.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:00:57.
Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:00:57
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak