PRZYRODA

 
Ponad połowa obszaru powierzchni gminy leży w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wchodzącego w skład ponadregionalnego systemu ochronnego krajobrazu w Polsce. Obszar chronionego krajobrazu na terenie gminy wynosi ok. 8 250 ha. W obrębie O.Ch.K. utworzono stanowisko dokumentacyjne w Siedlątkowie a w jego południowej części w granicach ustanowionej strefy ciszy zaprojektowany został rezerwat ornitologiczny na zbiorniku ,,Jeziorsko,, Dolina Warty jak i zwarte kompleksy leśne przeznaczone są do intensywnego wypoczynku. Gmina dysponuje licznymi walorami przyrodniczymi. Są to m.in.: REZERWAT PRZYRODY obejmujący południową, cołkową część zbiornika ,,Jeziorsko,, do granicy sfery ciszy, mający na celu głównie ochronę ornitofałny . SIEDLĄTKÓW - skarpa na wschodnim brzegu zbiornika Jeziorsko 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:24:02.
Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:24:02
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak