XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:32:39 | Data modyfikacji: 2013-09-25 13:58:15.
 
 Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew absolutorium za rok 2012.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:41:27 | Data modyfikacji: 2013-09-25 13:58:30.
 
 Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie za 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:46:03 | Data modyfikacji: 2013-09-25 13:58:46.
 
 Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pęczniew za rok 2012.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:47:43 | Data modyfikacji: 2013-09-25 14:01:59.
 
 Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoGminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:49:13 | Data modyfikacji: 2013-09-25 14:02:11.
 
 Uchwała Nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:50:56 | Data modyfikacji: 2013-09-25 14:02:23.
 
 Uchwała Nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:52:37 | Data modyfikacji: 2013-09-25 14:02:39.
 
 Uchwała Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:53:39 | Data modyfikacji: 2013-09-25 14:02:52.
 
 Uchwała Nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryfdla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:55:28 | Data modyfikacji: 2013-09-25 14:03:12.
 
 Uchwała Nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:57:00 | Data modyfikacji: 2013-09-25 14:03:29.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:57:00
Data modyfikacji: 2013-09-25 14:03:29
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak