XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17.05.2013 r. w sprawie powołania członka do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:36:37.
 
 Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17.05.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:51:53.
 
 Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17.05 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:44:27.
 
 Uchwała Nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2013 roku

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:47:53.
 
 Uchwała Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17.05.2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pęczniew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:51:32.
 
 Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17.05 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:56:18.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:56:18
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak