XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 

Uchwała Nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pęczniew-Publikacja Dz.U. (15.10.2012 r.)

Uchwała Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym-Publikacja Dz.U. (23.10.2012r.)

Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012-2015.

Uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szcegółowych zasad udzielania i rozmiary zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach-Publikacja Dz.U. (24.10.2012r.)

Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pęczniew do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem Poddębickim przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E S

Uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Poddębickim na przejęcie do Gminy Pęczniew przez Powiat Poddębicki zadania zarządcy drogi gminnen Nr 111107E Kraczynki-Wylazłów (

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-10-08 12:20:31 | Data modyfikacji: 2012-10-08 12:26:58.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-10-08 12:20:31
Data modyfikacji: 2012-10-08 12:26:58
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak