XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew

 

Uchwała Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew".

Uchwała Nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie planu pracy Radu Gminy Pęczniew i jej Komisji na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pęczniew.

Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z wiejskich wodociągów zbiorowych na terenie Gminy Pęczniew.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 15:15:59 | Data modyfikacji: 2013-02-25 15:25:01.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-02-25 15:15:59
Data modyfikacji: 2013-02-25 15:25:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak