V Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:10:49 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:35:04.
 
 Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:17:34 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:55.
 
 Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Pęczniew na lata 2011-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:22:24 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:45.
 
 Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pęczniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:28:53 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:35.
 
 Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/2008 z dnia 29 października 2008 r, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:34:26 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:35.
 
 Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:40:09 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:35.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:40:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak