XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXVI/213/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecieGminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:04:38.
 
 Uchwała Nr XXXVI/214/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:05:46.
 
 Uchwała Nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Pęczniew do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem Poddębickim przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:07:35.
 
 Uchwała Nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.:"Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:09:20.
 
 Uchwała Nr XXXVI/217/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Poddębickiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3714E ( Niemysłów-Rzechta ) w miejscowości Drużbin.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:11:53.
 
 Uchwała Nr XXXVI/218/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:13:38.
 
 Uchwała Nr XXXVI/219/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem Poddębickim przedsięwzięcia pod nazwą "Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg na terenie Powiatu Poddębickiego".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:15:44.
 
 Uchwała Nr XXXVI/220/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu na realizację zadania pn."Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg na terenie Powiatu Poddębickiego".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:17:05 | Data modyfikacji: 2013-11-22 11:17:32.
 
 Uchwała Nr XXXVI/221/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków obniżenia poziomu piętrzenia wody w Zbiorniku Jeziorsko.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:18:52 | Data modyfikacji: 2013-11-22 11:17:32.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:18:52
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak