XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Pęczniewie oraz obwodu szkolnego dla Zespołu Szkół w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:30:56.
 
 Uchwała Nr XXII/118/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej połączenia Szkoły Podstawowej w Pęczniewie i Gimnazjum Nr 1 w Pęczniewie w Zespół Szkół w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:32:02.
 
 Uchwała Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:33:03.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:33:03
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak