VI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:46:31.
 
 Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011-2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:50:33.
 
 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:53:57.
 
 Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pęczniew środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:57:58.
 
 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pęczniew Nr V/23/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pęczniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 18:01:33.
 
 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 18:02:26.
 
 Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pęczniew na lata 2007-2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 18:06:48.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2011-04-15 18:06:48
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak