XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew wraz ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu za rok 2011.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:50:46.
 
 Uchwała Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew absolutorium za rok 2011.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:51:52.
 
 Uchwała Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie za rok 2011.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:53:07.
 
 Uchwała Nr XXI/112/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:54:07.
 
 Uchwała Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:54:49.
 
 Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:55:50.
 
 Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania zniżek i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycielom, które powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:57:53.
 
 Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:58:29.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:58:29
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak