XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:39:08.
 
 Uchwała Nr XXVI/134/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkó transportowych na rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:40:39.
 
 Uchwała Nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew na rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:41:53.
 
 Uchwała Nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:43:54 | Data modyfikacji: 2012-11-23 14:53:16.
 
 Uchwała Nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:46:24 | Data modyfikacji: 2012-11-23 14:56:15.
 
 Uchwała Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:47:12 | Data modyfikacji: 2012-11-23 14:56:15.
 
 Uchwała Nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:49:43 | Data modyfikacji: 2012-11-23 14:56:15.
 
 Uchwała Nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:50:49 | Data modyfikacji: 2012-11-23 14:56:15.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:50:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak