IV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011-2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:38:14.
 
 Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:41:16.
 
 Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:46:34.
 
 Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:53:03.
 
 Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałe w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów służbowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:59:00.
 
 Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:03:31.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:03:31
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak