XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.

 
 Uchwała Nr XXXVII/222/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:21:47.
 
 Uchwała Nr XXXVII/223/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:23:19.
 
 Uchwała Nr XXXVII/224/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wprowadznia zmian w regulaminie określającym wysokość wstawek i szagółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania inncyh świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:29:02.
 
 Uchwała Nr XXXVII/225/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołąch i przedszkolach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:45:45.
 
 Uchwała Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:48:06.
 
 Uchwała Nr XXXVII/227/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Pęczniew z orgtanizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożyku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:50:07.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:50:07
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak