VII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 maja 2011 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-15 12:24:19 | Data modyfikacji: 2011-06-15 12:24:46.
 
 Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 maja 2011 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-15 12:28:21 | Data modyfikacji: 2011-06-15 12:24:46.
 
 Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 maja 2011 r w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pęczniew za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-15 12:30:24 | Data modyfikacji: 2011-06-15 12:24:46.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2011-06-15 12:30:24
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak