XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.

 
 Uchwała Nr XLIII/249/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:48:24.
 
 Uchwała Nr XLIII/250/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014-2017.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:51:33.
 
 Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2014 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:54:28.
 
  Uchwała Nr XLIII/252/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pęczniew środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:56:49.
 
  Uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/237/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pęczniew na lata 2014-2018.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:00:18.
 
  Uchwała Nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, pzebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:02:43.
 
  Uchwała Nr XLIII/255/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:03:59.
 
  Uchwała Nr XLIII/256/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:06:00.
 
  Uchwała Nr XLIII/257/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia spawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:08:12.
 
  Uchwała Nr XLIII/258/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Szkoła równych szans".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:09:49 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:11:01.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:09:49
Data modyfikacji: 2014-07-03 10:11:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak