XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XLV/261/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:22:41 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/262/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew absolutorium za rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:26:07 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/263/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działaności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie za 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:28:01 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/264/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pęczniew za rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:29:31 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/265/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:31:21 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/266/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:32:23 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/267/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014-2017.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:34:05 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/268/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Poddębickiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3714 E Niemysłów-Rzechta w miejscowości Drużbin (strona lewa).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:36:32 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.
 
 Uchwała Nr XLV/269/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 marca 2014 roku, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2014 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:38:48 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:24:23.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:38:48
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak