XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XLI/239/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014-2017.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:25:10 | Data modyfikacji: 2014-03-05 13:01:31.
 
 Uchwała Nr XLI/240/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Peczniew na rok 2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:28:02 | Data modyfikacji: 2014-03-05 13:01:31.
 
 Uchwała Nr XLI/241/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:31:27 | Data modyfikacji: 2014-03-05 13:01:31.
 
 Uchwała Nr XLI/242/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:34:44 | Data modyfikacji: 2014-03-05 13:02:13.
 
 Uchwała Nr XLI/243/ Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pęczniew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:38:29 | Data modyfikacji: 2014-03-05 13:02:13.
 
 Uchwała Nr XLI/244/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:41:28 | Data modyfikacji: 2014-03-05 13:02:13.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:41:28
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak