XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:10:21.
 
 Uchwała Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:12:02.
 
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:13:40.
 
 Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:15:34.
 
 Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:17:56.
 
 Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pęczniew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:20:49.
 
 Uchwała Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na własność Gminy Pęczniew zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pęczniew gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:22:25.
 
 Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:24:07.
 
 Uchwała Nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:25:36.
 
 Uchwała Nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:26:49.
 
 Uchwała Nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia Gminy Pęczniew do realizacji projektu pn."Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:28:49.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-05-02 11:28:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak