XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:27:20.
 
 Uchwała Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:28:27.
 
 Uchwała Nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:29:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/95/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Forum Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:30:54.
 
 Uchwała Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:32:09.
 
 Uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r.w sprawie odrzucenia stanowiska NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:33:33.
 
 Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:34:32.
 
 Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasabów pomocy społecznej Gminy Pęczniew za rok 2011.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:35:24.
 
 Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:36:15.
 
 Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:37:08.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:37:08
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak