XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXVII/141/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Przedszkole równych szans".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:57:59.
 
 Uchwała Nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-13 13:00:38.
 
 Uchwała Nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-13 13:04:22 | Data modyfikacji: 2012-12-13 13:06:47.
 
 Uchwała Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-13 13:09:26 | Data modyfikacji: 2012-12-13 13:06:47.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-12-13 13:09:26
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak