III Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr III/06/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2010 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 14:30:59 | Data modyfikacji: 2011-04-15 14:36:46.
 
 Uchwała Nr III/07/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 14:36:03 | Data modyfikacji: 2011-04-15 14:36:46.
 
 Uchwała Nr III/08/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 14:53:33 | Data modyfikacji: 2011-04-15 14:36:46.
 
 Uchwała Nr III/09/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pęczniew na lata 2010-2013 z perspektywą do roju 2017" wraz z "Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pęczniew na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 15:00:11 | Data modyfikacji: 2011-04-15 14:36:46.
 
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/09/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 15:34:10 | Data modyfikacji: 2011-04-15 14:36:46.
 
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/09/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 15:34:57 | Data modyfikacji: 2011-04-15 14:36:46.
 
 Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Pęczniew do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Poddębickiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 15:41:26 | Data modyfikacji: 2011-04-15 14:36:46.
 
 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie pezedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 15:46:55 | Data modyfikacji: 2011-04-15 16:11:08.
 
 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 15:57:44 | Data modyfikacji: 2011-04-15 16:10:54.
 
 Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:10:42 | Data modyfikacji: 2011-04-15 16:10:54.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:10:42
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak