XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 12:58:07.
 
 Uchwała Nr XXVIII/146/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012-2015

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:02:38 | Data modyfikacji: 2013-02-25 13:03:42.
 
 Uchwała Nr XXVIII/147/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudową stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew''

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:09:14 | Data modyfikacji: 2013-02-25 13:03:42.
 
 Uchwała Nr XXVIII/148/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudową stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Lubola''

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:16:28 | Data modyfikacji: 2013-02-25 13:03:42.
 
 Uchwała Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Pęczniew na 2013 rok

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:22:25 | Data modyfikacji: 2013-02-25 13:03:42.
 
 Uchwała Nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanni dla Gminy Pęczniew na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:24:40 | Data modyfikacji: 2013-02-25 13:03:42.
 

Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pęczniew na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew''

Uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zami

Uchwała Nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/155/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr XXVIII/156/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/157/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pęczniew do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem Poddębickim przedsięwzięcia pod nazwą ,,Powierzchniowe utrwalenie

Uchwała Nr XXVIII/158/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Poddębickim na przejęcie od Gminy Pęczniew przez Powiat Poddębicki zadania zarządcy drogi gminnej nr 111105 E Brzeg-Szklanki-Brodn

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:28:12 | Data modyfikacji: 2013-02-25 13:03:42.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:28:12
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak