XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XLVII/274/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:30:16.
 
 Uchwała Nr XLVII/275/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014 - 2017.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:33:33.
 
 Uchwała Nr XLVII/276/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:35:51.
 
 Uchwała Nr XLVII/277/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji aglomeracji Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:37:07.
 
 Uchwała Nr XLVII/278/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pęczniew do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem Poddębickim przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459E" (na odcinku Rudniki-gr.Gminy Zadzim Rzechta.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:39:51.
 
 Uchwała Nr XLVII/279/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn: "Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459E" (na odcinku Rudniki-gr Gminy Zadzim Rzechta).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:42:43.
 
 Uchwała Nr XLVII/280/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem Poddębickim przedsięwzięcia pod nazwą "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:48:11.
 
 Uchwała Nr XLVII/281/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Poddębickiego na realizację zadania pn: "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:49:55.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:49:55
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak