XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.

 
 Uchwała Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podaku od nieruchmości na rok 2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:53:38.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/229/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:54:41.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/230/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa odliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Pęczniew na rok 2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:55:52.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/231/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:56:39.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/232/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:57:45.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pęczniew na lata 2014-2018.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:59:30.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/234/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:00:31.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/235/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Na bezrybiu i rak ryba-moje miejsce na lokalnym rynku pracy".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:02:15.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:02:15
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak