XV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XV/71/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:46:44 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.
 
 Uchwała Nr XV/72/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011-2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:48:27 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.
 
 Uchwała Nr XV/73/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:50:32 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.
 
 Uchwała Nr XV/74/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:51:32 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.
 
 Uchwała Nr XV/75/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:52:36 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.
 
 Uchwała Nr XV/76/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pęczniew na lata 2009-2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:53:48 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.
 
 Uchwała Nr XV/77/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Poddębickiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3712 Siedlątków-Pęczniew-Zadzim-Chodaki ul. Spacerowa w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:56:09 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.
 
 Uchwała Nr XV/78/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:57:19 | Data modyfikacji: 2012-03-12 09:48:58.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-03-12 09:57:19
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak